Maurerhut Joachim
Joachim
FHB
Maurerhut 100% Wollfilz
9 cm Rand
65,99 € *
Zimmermannshut Joachim
Joachim
FHB
Zimmermannshut 100% Wollfilz
9 cm Rand
65,99 € *
Zimmermannshut Ludwig
Ludwig
FHB
100% Wollfilz
12 cm Rand
65,99 € *
Melone
Melone
Lembert
100% Echthaar
4,5 cm Rand
149,99 € *
Zylinder
Zylinder
Lembert
100% Echthaar
4,5 cm Rand
179,99 € *